Skip to main content

Košík

  • Koš je prázdný
Přejít do košíku

Co je to ergonomie?

Ergonomie je relativně nová koncepce. Pojem "ergonomie" poprvé použil profesor Wojciech Jastrzębowski v roce 1857 v časopise "Przyroda i Przemysł" , kde publikoval svůj článek "Ergonomie ve stručnosti, neboli teorie práce založená na zákonech odvozených z přírody". První ergonomické studie však byly provedeny až v 60. letech 20. století a v Polsku byl tento vědní obor znovu vzkříšen až na konci 70. a na počátku 80. let. Od té doby se ergonomické zásady nezadržitelně prosazují do našich kanceláří i domácností.
Ergonomie má několik různých definic. Podle online verze encyklopedie PWN je výraz ergonomie odvozen z řeckého érgon (práce) a nómos (zákon). Jedná se o vědecký obor věnující se analýze pravidel a metod potřebných pro úpravu pracovních podmínek podle fyzických a duševních potřeb lidské bytosti v souladu s požadavky fyziologie a psychologie práce za účelem ochrany života a zdraví a podpory co nejzdravějšího rozvoje lidské osobnosti. Jinými slovy se jedná o optimální úpravu pracovního vybavení a interiéru podle našich fyzických a sociálních potřeb.
Dnes je ergonomie aplikována téměř ve všech oblastech pracovního prostředí a podmínek a zaměřuje se na výrobu pomůcek pro zvýšení pohodlí pracovního procesu. Už během druhé světové války začali návrháři věnovat vzornost úpravám letadel a dalších bojových vozidel a strojů podle schopností průměrného bojovníka, který je bude používat. Dnes jsou objevy v oblasti ergonomie využívány především při navrhování pracovního prostředí.
Ergonomie je multidisciplinární obor, protože spojuje tři skupiny exaktních odvětví: humanitní vědy, organizaci práce a technologii. V současné době rozlišujeme dva přístupy k ergonomii: koncepční a korekční. Cílem koncepčního přístupu je zavést ergonomické zásady prostřednictvím vývoje koncepcí a navrhování zařízení a interiérů. Na druhé straně korekční ergonomie se zaměřuje na úpravu stávajících pracovních stanic podle ergonomických požadavků.

Obrat ve vývoji páteře

Problémy s páteří patří k civilizačním chorobám. Během několika posledních let nastal výrazný pokles věku, kdy se objevují první problémy s páteří - stále více pacientů léčených pro bolesti zad jsou čerství třicátníci. Bolesti zad jsou velmi závažné a často vedu k delším pracovní neschopnosti. Léčba bolestí zad není snadná a nepřináší pozitivní výsledky, protože bolesti se často vrací. Přemýšlíme, proč tomu tak je a jak tuto situaci řešit. Bolesti zad si zaviňujeme sami, kondice našich zad závisí totiž do značné míry na našem chování. Lidské tělo můžeme přirovnat k automobilu - čím více kilometrů je najeto, tím větší je opotřebení. Proto je tak důležité správné používání našeho těla!
Evoluce dokonale vybavila naše těla pro pohyb ve vzpřímené poloze. Z pohledu biomechaniky je páteř ideální struktura. Náš problém nastal s vývojem civilizace, zkrátka se změnou životního stylu; předběhli jsme vývoj. Vyvinuli jsme se z člověka vzpřímeného v člověka sedavého. Čínská medicína předpokládá, že zdraví kosterního a svalového systému lze udržet každodenní fyzickou aktivitou rovnající se souvislému ujití osmi kilometrů denně. Ve většině případů se úroveň naší fyzické aktivity od tohoto ideálnu značně vzdaluje. Struktura páteře je přizpůsobena více pohybu než sezení nebo nehnutému stání. Abychom pochopili, co je pro nás škodlivé, musíme vědět, jak páteř funguje.

Složitá struktura

Z pohledu biomechaniky rozlišujeme mezi přední (ventrální) a zadní částí páteře. Přední páteř je odpovědná především za nošení váhy a je tvořena obratli a meziobratlovými ploténkami. Zadní páteř se stará o pohyb a jeho řízení a je tvořena apofyzálními klouby. Z hlediska zatížení hlavní roli hraje meziobratlová vláknitá chrupavka známá jako ploténka. Ploténka je z 80% tvořena vodou a zbytek tvoří proteoglykany a kolagen. Do ploténky je přiváděno velmi malé množství krve a její metabolismus je velmi nízký. Problémy s výživou plotének nastávají po třicítce, kdy začínají tepénky přivádějící krev z obratle být ovlivněny obliterací. Další výživa je možná jen difúzí. Stlačená ploténka začne být dehydrovaná a molekuly nečistot se uvolňují do těla okolních obratlů. Když se tlak uvolní, nastane opačný proces; ploténka nasává vodu a živiny (kyslík, glukózu) z obratlů. Tak ploténka funguje jako smáčknutá houba.
Změny úrovně hydratace ploténky jsou jedinou cestou transportu živin a metabolitů. Aby ploténka správně fungovala, je nesmírně důležité, aby tyto změny byly cyklické a odehrávaly se pod správným tlakem. Příliš monotónní tlak typický pro delší období sezení vede k dehydrataci ploténky, zpomalení metabolismu a degeneraci. Dehydrovaná ploténka je náchylnější k mechanickému poškození. V důsledku nadměrného stlačování plotének je večer páteř až o 2 cm kratší, což vede k povolení systémových vazů a zvýšení nestability. Tato situace může být jedním ze zdrojů bolesti. Zkracování ploténky zmenšuje povrch meziobratlového otvoru, který vyvíjí tlak na nervy a cévy v tomto prostoru. To vede ke změně rozložení zátěže, která se přesouvá z těl obratlů na meziobratlové klouby a vede k jejich degeneraci, zánětu a bolesti.

Poloha v polosedě

Mezi doporučené metody prevence patří zkracování dlouhých dob sezení, což je ve většině profesí nemožné. Nejlepší poloha pro regeneraci plotének je poloha vleže, která snižuje jejich přetížení a resorpci extrahované vody. Avšak protože tato poloha je pro většinu činností nevhodná, jiným řešením je poloha, která minimalizuje nadměrný tlak, tj. poloha v polosedě, kterou nabízí sedadla Profim. Kromě toho díky možnosti upravit úhel opěradla židle můžeme tuto polohu snadno měnit a tím měnit tlak na ploténky. Různá úroveň tlaku vede ke změnám hydratace ploténky, které napomáhají její výživě. Toto je jediná možnost řešení problému práce na počítači. Používání notebooků s integrovanou klávesnicí a obrazovkou způsobuje nesprávnou polohu hlavy při práci, a protože hlava je neustále nakloněna, jsou vaziva vystavena nadměrnému tlaku. To je jeden z důvodů zvýšeného napětí, stlačení plotének, únavy a řady dalších stavů (včetně bolesti za krkem, bolestí hlavy, bolesti mezi lopatkami atd.). Profim nabízí aktivní opěrku hlavy, jejíž nastavení umožňuje opření hlavy v uvolněné poloze.
TYTO WEBOVÉ STRÁNKY VYUŽÍVAJÍ SOUBORY COOKIE. Pokračováním beze změn nastavení vašeho prohlížeče souhlasíte s používáním souborů cookie. Prohlížení naše webové stránky beze změn nastavení, týkajících se souborů cookies znamená, že tyto soubory cookie budou uchovávány ve vašem počítači.
zavřít