Skip to main content

Košík

 • Koš je prázdný
Přejít do košíku

Politika ochrany soukromí

ÚČEL POLITIKY OCHRANY SOUKROMÍ

Účelem této Politiky ochrany soukromí (dále jen „Politika“) je uvedení pravidel a činností týkajících se shromažďování, zpracování a ochrany osobních údajů získávaných prostřednictvím našich webových stránek (www.profim.pl), a také uvedení pravidel týkajících se našeho používání souborů cookies.

Technické a organizační prostředky vybíráme s maximální péčí, aby zajistit nejvyšší možnou ochranu vašich osobních údajů. Chráníme vaše údaje zejména před přístupem neoprávněných osob, a také jinými případy jejich odhalení, ztráty nebo neoprávněných úprav.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. ADMINISTRÁTOR

Správcem vašich osobních údajů je společnost Flokk sp. z o.o. se sídlem v Turku, adresa ul. Górnicza 8, 62-700 Turek, číslo KRS [IČ]: 0000132487, e-mail: rodo@flokk.com (dále jen „Správce“).

 1. CÍLE A ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

a) odpovědi na dotazy, které nám byly zaslány prostřednictvím formuláře zveřejněného na našich webových stránkách,

b) plnění uzavřených smluv (realizace objednávek, vyúčtování, komunikace),

c) vyřizování stížností a případných nároků, které jste podali,

d) našeho oprávněného zájmu (např. v případě nutnosti obhajoby proti nárokům vzneseným proti nám),

e) zasílání vám marketingových informací - pouze pokud jste s tím souhlasili.

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

a) jméno a příjmení,

b) e-mailová adresa,

c) telefonní číslo.

 1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupňovat následujícím kategoriím příjemců:

a) subjektům zabývajícím se účetním a daňovým servisem naší společnosti,

b) subjektům zabývajícím se právním servisem naší společnosti,

c) subjektům zabývajícím se provozem a řízením našeho IT systému,

d) subjektům poskytujícím nám kurýrní nebo poštovní služby,

e) pojišťovnám, které odstraňují škody,

f) státním orgánům nebo jiným subjektům oprávněným podle zákona – cílem vykonávání našich zákonných povinností.

 1. PŘENOS ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ

Vaše údaje nepřenášíme do třetích zemí (mimo EHP) ani do mezinárodních organizací.

 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje získané v souvislosti s otázkou, kterou jsme nám zaslali, zpracováváme až do ukončení zpracování vašeho dotazu.

Vaše údaje získané v souvislosti s plněním smlouvy zpracováváme až do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky, které může být potenciálně výsledkem smlouvy, a v případě údajů požadovaných daňovými zákony – po dobu vyplývající z platných zákonů.

Vaše údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme tak dlouho, dokud nepodáte námitku.

 1. VAŠE PRÁVA

V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na informace o zpracování osobních údajů

  • máte právo získat od nás zejména informace o účelech a základech zpracování osobních údajů, o rozsahu uchovávaných údajů, o subjektech, kterým jsou předávány, a o plánovaném datu vymazání údajů,

 2. právo na přístup k vašim údajům a obdržení jejich kopie

  • máte právo obdržet kopii zpracovávaných, týkajících se vás údajů,

 3. právo na korekci (opravu) osobních údajů

  • máte právo na nás požadovat odstranění nesrovnalostí nebo chyb týkajících se vašich údajů a také požádat o jejich doplnění nebo aktualizaci – pokud se ukáže, že jsou neúplné nebo zastaralé,

 4. právo na omezení zpracování osobních údajů

  • máte právo požadovat, abychom přestali provádět určité operace s vašimi osobními údaji)

 5. právo na vymazání osobních údajů

  • máte právo požadovat, abychom vymazali údaje, jejichž zpracování už není nezbytné k uskutečnění kteréhokoli z účelů, pro které byly shromážděny (tzv. „právo na zapomenutí“)

 6. právo na předávání osobních údajů

  • můžete nás požádat o předání vašich údajů přímo jinému správci (pokud je to technicky možné),

 7. právo na vznesení námitek proti zpracování osobních údajů

  • ve vztahu k osobním údajům, které zpracováváme na základě našeho oprávněného účelu (např. ve vztahu k údajům, které zpracováváme pro marketingové účely), můžete kdykoliv podat námitku (námitku nemusíte ospravedlňovat),

 8. právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

  • pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat (odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování provedeného před stažením vašeho souhlasu),

i) právo na podání stížnosti

  • pokud se domníváte, že naše zpracovávání vašich osobních údajů je v rozporu s ustanoveními GDPR nebo jiných zákonů upravujících ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Abyste mohli vykonávat vaše práva uvedená v bodech a) až g) výše, veškerá korespondence by měla být zasílaná poštou nebo e-mailem na adresu: Flokk sp. z o.o., ul. Górnicza 8, 62-700 Turek, e-mail: rodo@flokk.com.

Vaše žádost by měla, pokud možno, přesně uvádět předmět požadavku. Pokud nebudeme schopni identifikovat osobu, která žádost podává nebo určit obsah žádosti, požádáme žadatele o další informace.

Odpověď na žádost bude zaslána do jednoho měsíce od jejího obdržení. Pokud bude nutné tuto lhůtu prodloužit, budeme vás informovat o důvodech takového prodloužení.

 1. INFORMACE O ZDROJÍCH ÚDAJŮ / DOBROVOLNOST POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ

Poskytování osobních údajů je dobrovolné. Pokud však neposkytnete údaje, které jsou nezbytné například k realizaci určitých služeb nebo zaslání odpovědi na vaše žádosti, může nám to zabránit v podniknutí určitých kroků.

 1. INFORMACE O AUTOMATICKÉM ROZHODOVÁNÍ

Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem a nebudou profilovány.

 1. SOUBORY COOKIES

Níže uvádíme pravidla pro ukládání informací na vašem zařízení a přístup k nim pomocí souborů cookies. „Zařízeními“ rozumíme elektronická zařízení, kterých prostřednictvím používáte naše webové stránky.

 1. CO JSOU SOUBORY COOKIES

Soubory cookies jsou IT data (např. malé textové soubory), ukládané v zařízeních, které používáte pro přístup na naše webové stránky.

Rozlišujeme dva typy souborů cookies:

 1. cookies Správce (tj. naše vlastní soubory cookie) – ukládané námi v souvislosti s poskytováním služeb elektronicky (tj. prostřednictvím našich webových stránek),

 2. externí soubory cookies – soubory cookies zveřejněné našimi partnery prostřednictvím našich webových stránek.

 1. JAKÉ SOUBORY „COOKIES“ POUŽÍVÁME

Používáme dva typy souborů cookies:

 1. soubory session cookies – tyto soubory jsou uloženy ve vašem zařízení do chvíle ukončení spojení z daného prohlížeče; po ukončení relace jsou trvale odstraněny z paměti zařízení.

 2. trvalé soubory cookies – tyto soubory jsou uloženy ve vašem zařízení a zůstanou tam, dokud nebudou smazány; tyto soubory nejsou po ukončení spojení z daného prohlížeče nebo po vypnutí zařízení odstraněny.

Mechanismus souborů session cookies ani mechanismus trvalých souborů cookies neumožňují stahování z vašeho zařízení jakýchkoliv vašich osobních údajů nebo důvěrných informací.

 1. K ČEMU JSOU SOUBORY COOKIES

Soubory cookies nám umožňují opravovat a vylepšovat naše webové stránky, což pozitivně ovlivňuje jejich příjem. Dávají nám také možnost analyzovat informace, které neobsahují osobní údaje – pro statistické účely a pro zjištění zájmu o konkrétní části našich webových stránek.

Naše vlastní soubory cookies používáme aby:

 1. přizpůsobit obsah našich webových stránek preferencím uživatelů,

 2. optimalizovat využití našich webových stránek,

 3. ukládat historii webových stránek navštívených na našim serveru, abychom mohli doporučit relevantní obsah,

 4. zapisovat vámi svolené nastavení a přizpůsobit vaše rozhraní (např. vybraný jazyk nebo oblast),

 5. zjistit základní parametry vašeho zařízení, aby správně zobrazit naše webové stránky,

 6. ověřovat zdroje přesměrování uživatelů na naše webové stránky,

 7. umožnit poskytnutí vám informací se zohledněním vaší lokalizace,

 8. vytvářet statistiky (anonymní) pro zlepšování našich webových stránek,

 9. zajistit bezpečnost a spolehlivost našich webových stránek.

Externí soubory cookies používáme aby:

 1. shromažďovat obecné a anonymní statistické údaje prostřednictvím Google Analytics (správce souborů cookies: Google Inc. se sídlem v USA),

 2. popularizovat naše webové stránky pomocí sociálních sítí,

 3. prezentovat multimediální obsah na našich webových stránkách, stahován z externích webových serverů (youtube.com; správce souborů cookies: Google Inc. se sídlem v USA).

 1. BEZPEČNOST VAŠICH ZAŘÍZENÍ

Soubory cookies, které používáme, jsou pro vaše zařízení bezpečné. Zejména není možné aby jejich prostřednictvím se na vaše zařízení dostaly viry nebo jiný nežádoucí nebo škodlivý software.

 1. NASTAVENÍ/ODSTRANĚNÍ SOUBORŮ COOKIES

Tato nastavení můžete provést ve svém prohlížeči, aby vás informoval o zasílání souboru cookies nebo aby soubory cookies odmítal.

Podrobné informace o tom, jak vypnout soubory cookies, naleznete v nastavení softwaru (webový prohlížeč). V souborech cookies můžete kdykoli provést změny. Soubory cookies můžete také ze zařízení kdykoli smazat.

Níže naleznete odkazy, které popisují, jak zakázat soubory cookies v několika nejoblíbenějších internetových prohlížečích:

a) Google Chrome – vypnutí souborů cookie v prohlížeči Chrome

b) Mozilla Firefox – vypnutí souborů cookie ve Firefoxu

c) Internet Explorer – vypnutí souborů cookie v IE

d) Opera – vypnutí souborů cookie v Opeře.

Omezení používání souborů cookies však může mít vliv na některé funkce dostupné na našich webových stránkách.

TYTO WEBOVÉ STRÁNKY VYUŽÍVAJÍ SOUBORY COOKIE. Pokračováním beze změn nastavení vašeho prohlížeče souhlasíte s používáním souborů cookie. Prohlížení naše webové stránky beze změn nastavení, týkajících se souborů cookies znamená, že tyto soubory cookie budou uchovávány ve vašem počítači.
zavřít